Najnowsze komentarze

  Archiwa

  Kategorie

  • Brak kategorii

  Meta

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Luksemburg

  cj8-c

  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich mieści się w Luksemburgu od 1952 roku, początku istnienia Wspólnoty. Od 1972 roku znajduje się na wzgórzu Kirchberg (Plateau de Kirchberg).


  Aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby wynikające z rozwoju jego działalności, w latach 80-tych XX w. został opracowany, w trzech fazach, projekt rozbudowy kompleksu (projekt Paczowski et Fritsch Architectes). Pozwolenie na budowę pierwszej części (budynek A, zwany dzisiaj ‘’Erazmus’’) zostało przyznane w lipcu 1985 roku, drugiej (budynek B – ‘’Thomas More’’) we wrześniu 1987 r., a trzeciej (budynek C) w grudniu 1990r. Budowa trzeciego budynku zakończyła się w 1994 r.


  Po wprowadzeniu, na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej, Trybunału Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich do budynku C, w październiku 1988 r., jeszcze przed zakończeniem jego budowy, stało się koniecznym stworzenie projektu czwartej rozbudowy (CJ4). Inauguracja nowych budynków czwartej rozbudowy, autorstwa Dominique’a Perrault, odbyła się w grudniu 2008 roku.


  Na przestrzeni lat zmieniły się normy i technologie, dlatego zaszła potrzeba, nie tylko powiązania funkcjonalnego budynków Erazmus, Thomas More oraz C z czwartą częścią projektu D.Perrault, ale także przebudowy, modernizacji i przystosowania budynków w zgodności z dzisiejszymi normami i standardami bezpieczeństwa.


  Obecny projekt obejmował kompleksową modernizację i przeplanowanie budynków A, B i C, o powierzchni całkowitej 60 070 m2 i kubaturze 219 057 m3.


  Charakter architektury trzech istniejących budynków Erasmus (A), Thomas More (B) i C, przeznaczonych do modernizacji został zachowany, a zmiany widoczne z zewnątrz ograniczyły się do paru interwencji, nowych zielonych dachów, wypełnienia ażurowych wież budynku C oraz nowego wejścia do budynku Erasmus. W ramach powiększenia wydajności energetycznej elewacji budynku, przewidziana została poprawa izolacji termicznej.


  Powierzchnie biurowe zostały zaprojektowane w zupełności od nowa zgodnie z wytycznymi co do nowego podziału funkcjonalnego, przewidzianymi w programie Trybunału Sprawiedliwości. Inwestycja przyczyniła się do poprawy komfortu, zwłaszcza zupełnie nowej powierzchni biurowej, wraz z sanitariatami i aneksami kuchennymi, poprawy akustyki i modernizacji audytoriów i kabin tłumaczy. Budynki zostały unowocześnione w zgodności z aktualnymi normami obowiązującymi przy projektowaniu instalacji technicznych oraz przystosowane do standardów ustalonych przy czwartej rozbudowie, szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo, higienę, ochronę środowiska i oszczędność energii. Całość powierzchni biurowej została zaprojektowana w sposób zapewniający najwyższą elastyczność i możliwość jej dowolnej aranżacji oraz umożliwiający uzyskanie najwyższych standardów jakości i najlepszych warunków do pracy. W pomieszczeniach zapewniono idealne warunki akustyczne, klimatyczne i komfort termiczny oraz higieniczny. Wprowadzenie kontroli dostępu umożliwiło oddzielenie wewnątrz budynków stref publicznych od tych przeznaczonych wyłącznie dla personelu.


  Nowa reprezentacyjna strefa wejściowa do budynku Erasmus (A) stanie się elementem łączącym między architekturą starszych budynków, a nowoczesną architekturą czwartej rozbudowy. Nowe wejście łączy kompleks budynków A, B, C z Galerią spajającą poszczególne części Trybunału i głównymi, reprezentacyjnymi schodami prowadzącymi na poziom Pałacu z Wielką Salą Obrad.


  Sale audytoryjne wraz z kabinami tłumaczy i zapleczem w budynkach A i B zostały w zupełności przebudowane, w zgodzie z najnowszymi wymogami. Zaprojektowana została nowa konstrukcja dachu z dużymi świetlikami (szedami) umożliwiającymi naturalne oświetlenie. Audytorium budynku C (200 miejsc) zostało zmodernizowane.


  Dzisiaj Pałac Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi, ze swoimi czterema rozbudowami, imponujący zespół budynków sądowo-biurowo-administracyjnych, których główna oś rozwija się ze wschodu na zachód.

  LOKALIZACJA:

  Luksemburg

  CHRONOLOGIA:

  2008-2012

  STATUS:

  zrealizowany

  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

  60 070 m²

  INWESTOR:

  Batiments Publics

  A0
  cj8-sytuacja-c

  Share Project :